Ana Sayfa Dernek Hakkında Yönetim Kurulu İletişim
   
  
BURSA
 
BOSNA İLE TİCARET
BOSNA İLE İLGİLİ BAZI EKONOMİK GÖSTERGE
BOSNA İLE İLGİLİ BAZI EKONOMİK GÖSTERGE BOSNA İLE İLGİLİ BAZI EKONOMİK GÖSTERGE BOSNA İLE İLGİLİ BAZI EKONOMİK GÖSTERGE BOSNA İLE İLGİLİ BAZI EKONOMİK GÖSTERGE
 
 
 
BOSNA İLE İLGİLİ BAZI EKONOMİK GÖSTERGE

Eklenme Tarihi : 15.06.10

Ekonomik göstergeler:
Ekonomiye genel bakış: 1991 yılında Bosna-Hersek bağımsızlığını kazandığında 3,5 yıl süren savaş ülke kaynaklarının çoğunun tükenmesine neden olmuştu. 1994 yılı Ağustos ayı itibariyle Bosna-Hersek Federasyonu hükümeti başlattığı makroekonomik istikrar programı sonucunda 1995 yılında ekonomide canlanma kaydetmiş ve hiperenflasyon kontrol altına alınmıştır. Savaş sonrası Bosna-Hersek'te ulaşım yolları büyük oranda tahrip olmuştur. Yurtdışı bağlantılı tek bir demiryolu kalmamış, telekomünikasyon ve radyo-televizyon tesisleri tamamen zarar görmüştür. Eski Yugoslavya'da elektrik mühendisliği, madencilik, metal işleme, tarım ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren bazı büyük firmalara ev sahipliği yapmış olan Bosna-Hersek'te üretimin büyük bir kısmı kamulaştırılmış olmasına rağmen küçük ölçekli pek çok özel firma da bulunmaktadır. Ticaretin büyük bir kısmı da özel firmalar tarafından gerçekleşmiştir. Sanayi altyapısına sahip olmasına karşın Bosna-Hersek Makedonya'dan sonra eski Yugoslav devletleri arasında milli geliri en düşük ülkedir.
GSYİH: Satınalma gücü paritesi - 24.8 milyar $ (2006 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %5.3 (2006 verileri)
GSYİH - sektörlere göre: tarım: %14.2
endüstri: %30.8
hizmet: %55 (2002 verileri)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %8.2 (2006 verileri)
İş gücü: 1.026 milyon
İşsizlik oranı: %45.5 (2004 verileri)
Bütçe: gelirler: 5.643 milyar $; giderler: 5.677 milyar $ (2006 verileri)
Endüstri: çelik, kömür, demir, kurşun, çinko, manganez, boksit, araçlar, tekstil, tütün mamulleri, ahşap mobilya, tank ve uçak toplulukları, petrol arıtımı
Endüstrinin büyüme oranı: %5.5 (2006 verileri)
Elektrik üretimi: 12.98 milyar kWh (2006)
Elektrik üretimi için kaynaklar: Fosil yakıtlar: %38.68
hidro: %61.32
nükleer: %0
diğer: %0 (2004)
Elektrik tüketimi: 11.03 milyar kWh (2004)
Elektrik ihracatı: 3.05 milyar kWh (2004)
Elektrik ithalatı: 2 milyar kWh (2004)
Tarım ürünleri: buğday, mısır, meyve, sebze, canlı hayvanlar
İhracat: 3.5 milyar $ (2006 verileri)
İhracat ortakları: Hırvatistan, İsviçre, İtalya, Almanya
İthalat: 8.25 milyar $ (2006 verileri)
İthalat ortakları: Hırvatistan, Slovenya, Almanya, İtalya
Dış borç tutarı: 3.927 milyar $ (2006 verileri)
Para birimi: Marka (BAM)
Para birimi kodu: BAM
Mali yıl: Takvim yılı

Fotoğraflar: Ahmet YILDIZ


 
DİĞER BAŞLIKLAR
 

BALKAN BELEDİYELERİ İLE DOSTLUK KÖPRÜSÜ  

BOSNA’YA TAM DESTEK  

15. Mostar Uluslararası Ekonomi Fuarı  

Btso ile Bosna-Hersek Dış Ticaret Odası İşbirliği Anlaşması İmzaladı  

BH, Daha Fazla Türk Yatırımı İstiyor  

     
 
 

Uluyol Gönül Sok. Arslanlı İşhanı Kat:1 Osmangazi/ BURSA
Tel : +90 541 400 20 05 TÜM HAKLARI SAKLIDIR © 2004. www.BURSABOSNA.org